top of page

Terapeutisk Samtaleterapi

Forløb:

Et samtaleterapiforløb kan være af kortere eller længere varighed. Jeg vil dog klart anbefale min. 4 - 5 gange fordelt over et par måneder. Men alt afhænger af situationen, problematikken og af dig.

Det er vigtigt, at du mærker efter, om du føler dig i gode hænder. Er du ikke godt tilpas, har du heller ikke lyst til at åbne dig.

Motivation:

Det kan være uproduktivt og drænende at bære rundt på negative følelser, og du kan være havnet i en smertefuld nedadgående spiral.

At blive lyttet til 100 % fordomsfrit af en udenforstående kan i sig selv være "healende" og befriende.

Terapi kan sammenlignes lidt med et"sorteringsarbejde" Hvad er "dit eget", og hvad er "andres" - en bevidstgørelse af din essens (dit sande jeg) og dine mønstre. Vi kan have forskellige mønstre med hver sin ”dagsorden og strategi”.

Ved hjælp af kalibrering (finaflæsning af kroppens reaktioner) arbejder vi sammen med at identificere de forskellige tilstande.

Hvorfor:

Formålet med terapi er, at du opnår en bevidsthed omkring dig selv og dine tanker og handlinger. Derigennem bliver du bedre i stand til at forstå dig selv, dine følelser og reaktioner. I terapien bliver du løbende guidet til at være tro mod dig selv. Der kan være stor forskel på at leve et liv, hvor du selv sidder i førersædet, i modsætning til et liv, hvor du lader sig styre. Du har ansvaret for din egen lykke.

Om du tynges af sorg, depression, tilbagevendende konflikter eller modløshed,  kan der i gennem terapi være indsigter at hente.

Svarerne får du ikke hos en terapeut, men du kan få hjælp til at finde dem.

bottom of page